Kaninhålan

Tillbaka

 
Kull väntas i början av maj.

Stamtavla

"Kullen" Ohlala G656-1772 Jenka G656-1651
Knutas G597-1411
Sälg G786-1614 Bluebell G783-1511 
Fläder G786-1521

 
IA: 3,47%

 Sälg & Ohlala

Sälg  Ohlala